fbpx

Терминът лайф коучинг може да бъде дефиниран по различни начини. В основата си, коучингът е интерактивен и ориентиран към човека процес на подкрепа, който може да включва професионалния и личния живот на клиента.

 • Индивидуална подкрепаЛайф коучингът е индивидуална подкрепа на ниво процес, т.е. коучът не дава директни предложения за решение, а придружава клиента и го насърчава да поставя под въпрос или поставя цели и да разработва свои собствени решения. Така се цели да се повиши отговорността на клиента за неговия собствен живот.
 • Фокус към решенията – Коучингът е ориентиран към решения, фокусиран върху целта и е насочен към осъзнато личностно развитие. Фокусът е върху ориентацията към находчиви решения. Консултациите служат за постигане на желани, реалистични цели, които са от значение за развитието на клиента.
 • Доверителна връзка – Процесът на лайф коучинг се осъществява на базата на стабилна и доброволна връзка, характеризираща се с взаимно приемане и доверие, т.е. клиентът влиза в коучинг доброволно и коучът го уверява в дискретност. Коучингът може да доведе до резултати само ако тази връзка е устойчива.
 • Помощ за самопомощ – Коучингът винаги има за цел да насърчава себерефлексия и самосъзнание, осъзнаване и отговорност, за да осигури помощ за самопомощ.
 • Подходи – Коучингът работи с прозрачни интервенции и не позволява никакви манипулативни методи. Манипулациите биха попречили фундаментално на насърчаването на отговорността.
 • Квалификации на лайф коуча – Хората, практиктикуващи лайф коучинг с психологически и бизнес познания, както и практически опит по отношение на различни психологически теории, инструменти и методи, за да може да се оцени ситуацията обосновано и да се даде квалифициран съвет.

За кого се препоръчват лайф коучинг сесии?

Много хора търсят лайф коуч за насоки, когато желаят значителна промяна в живота, като например започване на нова кариера. В много случаи обаче хората се обръщат към лайф коучовете просто за помощ в изграждането на по-щастлив и по-смислен живот. Има редица индикации, че работата с лайф коуч може да ви бъде полезна. Тези признаци включват:

 • Честа раздразнителност
 • Високи нива на стрес и/или тревожност
 • Неспособност за прекратяване на лошите навици
 • Липса на удовлетворение в социалния ви живот
 • Постоянно чувство на неудовлетвореност от работата
 • Усещане за блокирана креативност
лайф коучинг, лайф коуч, коучинг, терапия, психолог, психология, помагащи професии, psychologist, life coach, life coaching

Лайф коуч vs. терапевт

Въпреки че може да има известно припокриване в ползите от работата с лайф коуч и психотерапевт, те имат различни роли. Терапевтът се фокусира върху лечението на психичното здраве и преодоляването на травми и други проблеми от миналото. Докато работата с лайф коуч може да ви помогне да се справите с определени нерешени проблеми, за да лекувате по-сериозни психични разстройства ще ви е нужен терапевт.