fbpx

Наративна терапия и консултиране

Наративна терапия се основава на работата на австралийците Майкъл Уайт и Дейвид Епстън през 80-те години. Основната метафора е, че хората организират собствения си живот в разкази/истории. От английски думата narrate означава разкaзвам, a narrative разказ. Независимо дали става дума за реални случки, които разказваме, в писмена форма или просто в собствените ни глави, ние винаги интерпретираме живота си по смислен начин, избирайки определени аспекти от нашия опит. При това придаваме повече или по-малко тежест на други аспекти.

наративна психотерапия, наративна терапия, наративен подход. лайф коучинг, коучинг, narrative approach, narrative psychotherapy, психология.

При наративната терапия „проблемната история“, която клиентите разказват, се обогатява от въпросите на терапевта и се разширява с повече подробности, така че историята да има повече пространство. Счита се, че историята на проблема пропуска важни аспекти: съпротива срещу проблема, биографични причини, социален произход, морални ценности. Така е възможно да се намери ново отношение към себе си и към проблема, което е по-широко от оригиналния разказ.

Важна техника тук, която вдъхнови много други форми на терапия и консултиране от наративната терапия, е екстернализацията: клиентът не е проблемът, проблемът е проблемът. Например става възможно да се говори за „вредното въздействие на страха върху живота ми“ или за „тежестта, която нахлу в отношенията ни“.

За кого е наративната терапия?

Наративната терапия е един от най-нежните, уважителни и хуманни методи, които познаваме. През целия живот личните преживявания се превръщат в лични истории или наративи. Хората придават смисъл на тези разкази и историите помагат да се оформи идентичността на човек. Наративна терапия използва силата на тези истории, за да помогне на хората да открият своята житейска цел. Това често се прави, като на този човек се възлага ролята на „разказвач“ в собствената им история.

Наративната терапия не се стреми да трансформира личността в терапията. Вместо това, той има за цел да трансформира ефектите от даден проблем. Целта му е да създаде пространство между човек и неговия проблем. Това дава възможност да се види как дадена грижа служи на човек, вместо да му вреди.

Индивиди, двойки или семейства могат да използват наративна терапия. В двойка или семейна обстановка техниката на екстернализиране на проблеми улеснява положителното взаимодействие. Освен това може да направи негативната комуникация по-приемаща и смислена. Виждането на проблем обективно помага на двойките и семействата да се свържат отново със същността на връзката си. Те може да са в състояние да се справят с това как проблемът е оспорил основната сила на тяхната връзка.

Важни наративни техники

Психолозите, обучени в и практикуващи наративна терапия използват някои от следните техники:

Конструиране на разказ

narrative approach, narrative psychotherapy, наративна психотерапия, наративна терапия, наративен подход

Терапевтът и клиентът работят заедно, за да разкажат историята на клиента със собствени думи. По този начин терапевтът и клиентът търсят нови значения в историята, които могат да им помогнат да променят съществуващите истории на клиента или да създадат нови. Този процес понякога се нарича „повторно разказване“. Това се основава на идеята, че едно събитие може да има много различни значения и интерпретации.

Позитивиране с наративна терапия

Тази техника включва разглеждане на нечия история от нова гледна точка и по този начин разработването на по-позитивни, утвърждаващи живота истории. Идеята на тази техника е да интерпретираме отново нашата история. По този начин новата история може да сведе до минимум проблема от старата история.

Деконструиране на проблем

Деконструирането на проблем означава да „разчоплите“ един проблем на съставните му части. Когато една история е доминираща в живота ни за продължителен период от време, можем да започнем да я обобщаваме и следователно да имаме трудности да осъзнаем какъв всъщност е основният проблем. Например, клиент може да каже, че е разочарован, защото колегите му не оценяват работата му. Това е много общо твърдение и е трудно да се намери решение на този проблем. Деконструирането на проблема дава представа защо той изгражда разказ, в който е обезценен от връстниците си.

Прочетете и статията ми за себерефлексия.

С любов,

Алекс ❤️

Намерете ме в социалните мрежи:

Facebook:  https://www.facebook.com/Personal.Coach.Vasileva

Youtube: https://www.youtube.com/user/alexwasilewa

Instagram: https://www.instagram.com/lifecoach.alex/