fbpxКоучингът може да се сравни с работата на скулптор. Добрият коуч е способен да помогне на клиента си в извайването на негативните нагласи, в оформянето на по-продуктивни и ползотворни решения за личния си живот. Много от неравностите по скулптурата биват усъвършенствани с няколко ловки движения на майстора скулптор. Но, нека не сравняваме един жив човек със скулптура, нали?

Докато всяко движение на майстора скулптор по неговото произведение може да се види веднага, напредъкът по време на коучинг процесът зависи както от коуча, така и от клиента и понякога изисква време и усилия. Затова на първо място, коучингът е взаимен процес, базиран на връзка между двама събеседници с обща цел и направление – подобряване на живота на клиента, който е активен участник в случващото се.

Но все пак с какво се характеризира коучингът? Добре, нека започнем от там, че коучингът не е психотерапия и не е обучение, въпреки че има допирни точки и с двете. Изключваме първото, защото коучът е спътник в процеса, а не експерт както психотерапевта, експертната роля е поверена на клиента, който е и отговорен за резултата от коучинга. Много важно разграничение е и че коучингът не се занимава така подробно с миналото както психотерапията, а си поставя за цел работата към едно по-добро в най-общ план бъдеще.

По отношение на приликите с обученията: клиентът неминуемо научава нови факти, техники и начини за справяне, които да използва след това. Но целта при коучинга е да се развият подходящите качества, да се разгърнат талантите и способностите, които всеки човек носи в себе си и които много често остават скрити, заради ограничаващи вярвания, идентификация с чужди ценности или просто липса на самочувствие.

За всичко това коучингът върши чудеса! Той разгръща силните ни страни, прави продуктивните действия, насочени към плана ни за действие по-устойчиви, справя се с предубеждения, ограничаващи нагласи и ни вдъхва кураж и увереност. Като резултат, връзките ни с хората около нас се подобряват значително, изграждаме устойчива представа за личните ни възможности и се доближаваме до нашите цели и мечти!

За повече информация и въпроси може да се свържете с мен на моята фейсбук страница: https://www.facebook.com/Personal.Coach.Vasileva

На моя инстаграм профил: https://www.instagram.com/personal.coach.alex/

С любов,

Александрина.Категории: Coaching